Historie Teplická ul.

Historie

 

Adresa: Teplická 420/95, 405 02   Děčín IV - Podmokly
Rozloha areálu: 1 109 m2
Stávající využití: výroba, skladování, garážování, kancelářské prostory

    

 

Tento areál průmyslových objektů, který byl postaven kolem roku 1920, je umístěn v zastavěném území města, v prostoru křižovatky ulice Teplická a Pivovarská, které tento areál obcházejí, ze zadní strany je areál ohraničen Jílovským potokem. Okolní zástavbu tvoří převážně obytné domy.

Nemovitost je určena zejména k výrobním účelům. Je zde napojení na veřejné rozvody inženýrských sítí, rozvody elektrické energie, vodovod, kanalizaci a plynovod.

 

 

Tento areál leží u centra města, velice výhodné jako zázemí pro firmu, která využije spojení skladu s prodejnou. Uvnitř areálu nabízíme velikou manipulační plochu bezproblémový vjezd pro kamiony - avšak nevhodné pro každodenní vykládání kamionů.

Areál tvoří tři hlavní budovy (na parc. č. 1094, 1093, 1092/1). První budova je třípodlažní, zastavěná plocha každého podlaží je 489 m2. V každém patře najdeme výrobní prostory, kanceláře, sociální zařízení.

Druhá budova je dvoupodlažní, každé patro má rozlohu 408 m2. V tomto objektu se nachází výrobní prostory a sklady,  v mezipatře pak sociální zařízení.

Třetí budova má stejně jako budova první  tři patra, zastavěná plocha je 117 m2, vnitřní vybavení pak odpovídá prvnímu objektu. V přízemí je vybudováno garážové stání.

Dvůr o rozloze 600 m2 slouží k parkování vozidel.