Projekt - Úspora energií rekonstrukcí areálu Holdys

Dne 30.4.2019 došlo k vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. Nyní jsou v rekonstrukci nové webové stránky, kde již brzy najdete nabídku zrekonstruovaných prostor. S přispěním Evropského fondu pro regionální rozvoj (OP PIK).

Projekt je zaměřen na revitalizaci a rekonstrukci stávajícího výrobního areálu z roku 1920 v Děčíně s mírou nezaměstnanosti 14 %. V současnosti je využita malá část areálu k pronájmu jako sklady či administrativní zázemí různých firem. Areál se stává ze dvou hlavních budov komunikačně propojených na úrovni jednotlivých podlaží. Díky rekonstrukci objektů a instalaci tepelných čerpacel a OZE pro vlastní spotřebu dojde k předpokládané úspoře energie o více jak 60 % oproti výchozímu stavu. Cílem projektu je zvýšení energetické účinnosti podnikatelské nemovitosti, resp. snížení energetické náročnosti objektů v areálu Holdys za účelem provedení opatření k výrazné úspoře konečné spotřeby energie.