Historie Děčín Křešice

Historie

 

Adresa: Vítězství 96, Křešice-Děčín

Rozloha areálu: 111 622 m2
Stávající využití: drobná výroba, skladování

Doprovodný obrázek

Tento areál je situován v obci Křešice – Děčín XXXI. Tato obec se nachází cca 5km od centra města Děčín, v opačném směru na ni navazuje sídliště Boletice (6000 obyvatel). Nedaleko areálu je stanice MHD (50m) i vlaková stanice (40m). Závod je z jedné strany ohraničen řekou Labe a z druhé strany silnicí Děčín – Ústí nad Labem a železnicí.

Doprovodný obrázek

Letecký pohled na areál

Doprovodný obrázek

Katastrální výměr

První objekty tohoto areálu byly postaveny již v roce 1908 (kotelna + komín). V dalších letech se postupně vybudovaly různé stavby: výrobní haly, sklady, garáže, trafostanice či správní budova. Tato výstavba byla ukončena v roce 1985.

Závodem prošlo mnoho druhů výroby – byla zde mlékárna, octárna, konzervárna či závod na zpracování ovoce a zeleniny. Naposledy zde sídlily podniky FRUTA, později LABENA a.s. (v roce 1992 úplně zastavila konzervárenskou výrobu).   V roce 1993 – 1996 proběhla rekonstrukce parcely č. 42, která měla později sloužit pro výrobu pitné, mírně sycené a slazené vody. K těmto účelům měla být využita voda z vrtné studny DC-2 (tzv. studie Děčín: teplé turonské vody). Kolem této studny bylo v r. 1999 vytvořeno ochranné pásmo vodního zdroje. LABENA a.s. přestavbu na výrobu pitných sycených vod ale nedokončila, takže objekt je k pronájmu bytových a nebytových prostor a volných ploch. K areálu náleží i lokalita bydlení s přilehlými zahradami.

Doprovodný obrázek

Historické zachycení areálu

Doprovodný obrázek

Budova č. p. 96

Součástí areálu je p. č. 46 - č. p. 96. Tato budova, která byla postavena v roce 1920, sloužila jako ubytovna a posléze jako byty pro zaměstnance. Některé části objektu sloužily např. jako laboratoř, kuchyně, jídelna, kanceláře atd. V roce 1998 byla tato budova v katastru nemovitostí vedena jako zastavěná plocha – objekt bydlení.

K dnešnímu dni je objekt napojen na vodovodní a kanalizační řád,  má vlastní plynovou regulační stanici a trafostanici (tedy není problém s kapacitou elektrické energie). Jak již bylo zmíněno, nachází se zde vrtná studna, jejíž termální voda dosahuje na povrchu zhruba 33°C (je zde tlak -> voda se nemusí čerpat). Tento vrt je v hloubce 300m.

Fotografie některých částí areálu:

Doprovodný obrázek

Doprovodný obrázek

Doprovodný obrázek

Doprovodný obrázek

Doprovodný obrázek

Doprovodný obrázek