S foukanou izolací zateplíme rychle a důkladně

Díky ní pak výrazně snížíme částku, kterou platíme za teplo. Nebude utíkat okny ani střechou, která je nejkritičtějším místem. Možností, jak zateplit dům (zejména střešní konstrukci), je mnoho, proto všechny varianty pečlivě zvážíme. Určitě není na místě volit polovičatá řešení. Vždyť zateplujeme na několik desítek let dopředu!

Nafoukáno do všech mezer v domě

V praxi je prověřená, a u západních sousedů jednoznačně preferovaná, tzv. foukaná izolace, která má nesporné výhody. Vysvětlíme jaké, ale pro názornost si představme reálnou situaci ze života: rodina má starší domek a teplo uniká hlavně skrze stropy. U starších domů tvoří konstrukci většinou trámový strop, kdy trámy jsou vzdálené přibližně 1 m od sebe a jejich výška se pohybuje mezi 20 až 25 cm.

 

Trámy jsou podbité spodním prkenným záklopem s rákosem a omítkou. Na trámech je položen vrchní prkenný záklop překrytý pochozí vrstvou, případně zasypán vrstvou škváry. Ta je podkladem pro betonovou mazaninu nebo pod pálené tvárnice. Jedno je pro obě varianty společné: je zde prázdný meziprostor mezi jednotlivými trámy, a právě tudy proudí teplo směrem ven.

Stavebníci k zateplení často používají klasické desky z minerální vaty se systémem parotěsných a paropropustných fólií. Jenže v tom je právě problém: nikdy se nedostanou do všech mezer, prostor je třeba kompletně vyklidit, manipulace i převoz desek je náročnější, vždycky vznikají prořezy desek a tím i odpad, který vlastně platíme.

 

 

Mnohem praktičtější a ve všech směrech efektivnější je foukaná izolace. Požadované úspory jsou do značné míry závislé na správném výběru foukaného izolačního materiálu. Zejména sledujeme možné problémy s kondenzací vodní páry. Základní vlastností kvalitního izolantu je proto nenasákavost, nehořlavost, nesléhavost i protihluková izolace. Pro spotřebitele je samozřejmě důležitá i dlouhodobá záruka na všechny zmíněné přednosti.

Stačí natáhnout hadici

S hadicí máme zaručenou jednoduchou aplikaci foukané izolace, výhodou je čas a fakt, že se pracovník dostane skutečně do všech míst. Instalace tepelné izolace u střechy jednoho domu trvá zhruba 4–5 hodin. Zvolit můžeme např. MAGMARELAX®, izolaci vyrobenou z minerálů (čedič, sklo), která má protipožární vlastnosti, chrání proti zimě i letnímu slunci.

 

 

Vlna se fouká přímo do dutiny stropu nebo na volnou plochu. Jestliže se izolace provádí do dutiny, není nutné vyklízet půdu, samotná realizace trvá jen několik hodin. Otvory pro izolování dutin jsou relativně malé o šířce 30 až 40 cm. Vlna se fouká podle normy, obvykle do výšky 15 až 30 cm. Lze foukat do vzdálenosti až 100 m od stroje a do výšky více než 20 m. Foukaná izolace je ideální k zateplení starších domů se sedlovou střechou a dřevěnou konstrukcí stropu.

Foukaná celulóza z recyklovaného papíru

Další možností při výběru materiálu pro foukanou izolaci je Climatizer Plus, základní surovinou je zde dřevité vlákno získané při recyklaci novinového papíru. Tento papír je ve speciálním zařízení zpětně rozvlákněn a impregnován speciálními přísadami, které zaručují odolnost proti požáru, plísním, hmyzu a hlodavcům.

 

Izolace se nejčastěji používá ve stropních konstrukcích, u nízkoenergetických domů není přitom výjimkou aplikace tloušťky izolace až do 40 cm. Při práci s tepelně akustickou izolací Climatizer Plus se používá speciální aplikační stroj, pro jehož obsluhu jsou pracovníci teoreticky i prakticky školeni.