Nový úvěr: Šance pro zájemce o družstevní byt

S nárůstem počtu družstevních bytů roste také zájem o jejich financování. Na tuto poptávku reaguje společnost Wüstenrot se svým úvěrem Družstevní byt, v jehož rámci poskytuje zájemcům nejen o družstevní, ale i o obecní byty až 2 miliony korun.

U družstevního bytu se nejedná o koupi, ale jde o členský vklad, a družstevní byt tak nepřechází do vlastnictví „kupujícího" - ten se stává jen jeho nájemcem, proto není možné kupovaným družstevním bytem ručit. "Financování družstevního bydlení lze tedy v případě nedostatku finanční hotovosti vyřešit dvěma způsoby - vzít si hypotéku a ručit jinou nemovitostí, nebo se poohlédnout po speciálním úvěru, který je určen k financování družstevního bytu," objasňuje problematiku financování družstevního bytu Pavel Vaněk, generální ředitel společnosti.

Lze získat až 2 miliony

Široké skupině lidí se zájmem o družstevní bydlení nabízí řešení úvěr Družstevní byt poskytovaný zmíněnou stavební spořitelnou. V rámci úvěru Družstevní byt mohou zájemci získat až 2 miliony korun bez zajištění zástavním právem k nemovitosti, což je v současné době nejvyšší částka na českém trhu. Podmínkou získání je, že žadatel má alespoň jeden rok stavební spoření u jakékoliv stavební spořitelny a zároveň splní podmínky platební schopnosti.

Potřebujete dva ručitele a platební schopnost

Podle požadované výše je nutné úvěr zajistit jedním až dvěma ručiteli, úvěrovým pojištěním, případně dalšími adekvátními možnostmi. Úvěr Družstevní byt lze použít jednak na splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě, které je žadatel o úvěr (nebo osoba blízká) členem nebo společníkem a stane se nájemcem bytu. A  jednak na úhradu za převod členských práv a povinností v družstvu nebo za převod podílu v právnické osobě, jestliže se žadatel o úvěr (nebo osoba blízká) stane nájemcem bytu.

S problémy se při žádosti o úvěr setkávají i lidé při privatizaci obecních a státních bytů. Překlenovací úvěr Družstevní byt lze použít i na účely privatizace obecních a státních bytů, při jejichž koupi musí zájemci řešit časový nesoulad mezi okamžikem úhrady kupní ceny a převodu nemovitosti do osobního vlastnictví.
Zdroj a foto: wustenrot.cz

http://zena.centrum.cz/bydleni/clanek.phtml?id=713576