Jak ušetřit za energie? Oblékněte dům!

Většina lidí se denně zajímá, jak ušetřit na výdajích. Jde to především úsporami energií, například odstraněním starých spotřebičů, žroutů energie. Ale především zateplením domu, výměnou netěsnících oken, dveří a pod.

Prvotní náklady jsou vyšší až vysoké, ale časem se vrátí a u rodinných domů, kde se navíc finanční otázka týká několika generací, se vyplatí několikanásobně. Kvalitní zateplení zajistí zajímavé snížení plateb za energie a navíc je přátelské vůči životnímu prostředí. Stále si ještě říkáte, že zateplení domu je příliš velká investice, která se nevyplatí? Pak se zkuste zamyslet.

Zateplením dosáhneme výrazných úspor

Až do roku 1980 se stavěly domy s roční potřebou tepla v rozmezí 150 až 300 kWh/m2 vytápěné plochy. Od počátku tohoto století je doporučený standard v rozmezí 50 - 90 kWh. Dá se očekávat, že v roce 2020 bude vyžadována výstavba, která zajistí potřebu tepla jen kolem 20 kWh/m2 vytápěné plochy. Z uvedených údajů je zřejmá tendence ke zpřísňování požadavků, jejímž výsledkem bude mimo jiné i vzrůstající význam otázky energetických nákladů při volbě bydlení. „V tomto desetiletí budeme bezesporu svědky revoluce ve stavebnictví - pokles potřeby energie na topení pro nové budovy bude násobně rychlejší než kdykoliv v minulosti. Hlavní přínosy se přitom projevují v podstatě okamžitě na fakturách za topení," uvedl předseda Cechu pro zateplování budov Ing. Milan Machatka.

Největší snížení spotřeby tepla představuje pochopitelně komplexní zateplení (tzn. zateplení vnějších stěn, střechy, stropní konstrukce pod půdou a nad sklepy, vstupních zádveří a výměna okenních a dveřních konstrukcí). Avšak již samotné zateplení vnějších stěn představuje podstatný podíl úspor.

Náklady na zateplení se nám vrátí

Investice do snížení energetické náročnosti budovy je výhodná a trvalá a navíc není tak vysoká, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pokud zateplíme obvodovou stěnu, činí cena zateplení přibližně 1 000 korun na m2, přičemž je vždy lepší volit větší tloušťky použité tepelné izolační vrstvy. Zvýšení investice při zvýšení tloušťky zateplení o 1 cm se přitom při využití pěnového polystyrenu (EPS) rovná výši jen do 10 Kč na m2.

Máme velké rezervy

Zateplování domů probíhá v Evropě bez přerušení od počátku sedmdesátých let. U nás má přitom velký potenciál. „Přesto, že majitelé objektů v České republice si význam zateplení již pomalu uvědomují, stále zůstává přes 200 milionů m2 obvodových stěn nezateplených," řekl Ing. Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Další informace najdete na epscr.cz, czb.cz ; Ilustrační foto: energy-domy.cz

 

http://zena.centrum.cz/bydleni/stavba-a-rekonstrukce/clanek.phtml?id=713749