13. ročník veletrhu Střechy Praha se blíží

Již za pár týdnů bude patřit pražské Výstaviště v Holešovicích největšímu českému veletrhu se specializací na střechy, na kterém se každoročně setkávají domácí i zahraniční stavební odborníci s veřejností. Souběžně s veletrhem proběhne již po sedmé specializovaná výstava Solar Praha, která je v naší zemi jedinou výstavou zaměřenou na fotovoltaické systémy. S těmito dvěma prestižními akcemi se poprvé uskuteční i prodejně - kontraktační výstava Hobby Praha.

 

Ani na 13. ročníku veletrhu Střechy Praha nebude chybět bohatý doprovodný program, který se zaměří nejen na odborníky či představitele veřejné správy a krajské samosprávy, ale i na laickou veřejnost. Zvýrazněným tématem nadcházejícího ročníku jsou Střechy a energie. 

Nedílnou součástí každého ročníku veletrhu Střechy Praha je oblast dřevostaveb a  dřevěných konstrukcí. Na toto téma zazní i několik přednášek a  seminářů, které se uskuteční v pátek 28. ledna.  

Těšíme se na setkání s Vámi na 13. ročníku veletrhu STŘECHY PRAHA, který se uskuteční 
27. - 29. 1. 2011 na Výstavišti v Praze – Holešovicích.

 

 

Doprovodný program Střechy Praha 2011

 

Čtvrtek 27. 1. 2011

Sál I

STŘECHY A ENERGIE

9:30 Konstrukce plochých střech, Ing. Karel Chaloupka

  • Zásady pro výběr vhodného druhu ploché střechy (jednoplášťové, dvouplášťové, lehké, provozní)
  • Stavební provedení nosné konstrukce jednoplášťových i dvouplášťových střech
  • Výběr vhodné parozábrany
  • Požadavky na výběr vhodné tepelné izolace
  • Jak si vybrat vhodnou povlakovou vodotěsnou izolaci

10:00 Kotevní plány plochých střech, souvislosti dle nové normy EN, Ing. Aleš Oškera   

10:20 Zateplené střechy s jednovrstvými hydroizolačními systémy – úskalí realizace, problémy a jejich řešení, Josef Krupka

10:40 Spolehlivost spojů asfaltových pásů + souvislosti, Ing. Tomáš Petříček 

11:00 Přehled moderních střešních plášťů, Ing. Marek Novotný 

11:30 Střešní plášť z hlediska trvale udržitelného rozvoje, Ing. Antonín Parys 

12:00 Příklady osvědčených řešení střech s přihlédnutím na energetickou náročnost, Prof. Ing. Jozef Oláh,Ph.D.

Tepelné izolace

12:30 - 14:00 Střešní konstrukce – řešení tepelných izolací, Martin Doležal, Ing. Tomáš Moučka, Ing. Jan Kulhánek, TÜV SÜD Czech s.r.o.

14:00 Nejpoužívanější materiály na tepelné izolace, Ing. Pavel Rydlo   

Sál II

10:00 Povinnosti projektanta, koordinátora BOZP  při řešení bezpečnosti budoucí údržby, Ing. Mojmír Klas, CSc.

10:50 Metody a činnosti koordinátora BOZP na staveništi v roce 2011,Bc. Vladimír Mílek 11:30 –

13:30 Kulatý stůl

 

Pátek 28. 1. 2011

Sál I

Fotovoltaika jako nedílná součást OZE.

garant: prof., Ing. Vítězslav Benda, CSc., ČVUT FEL
přednášky:

9:30 Vliv fotovoltaických elektráren na distribuční soustavu a cenu elektřiny, Ing. Jiří Černý, CEFIL s.r.o.

10:00 Střídače Solar Edge, Vít Krajíček, American Way Solar spol. s r.o.

10:30 Tenkovrstvé FV technologie a BIPV, Ing. Roman Čada, VOTUM, s.r.o.

11:00 Návrh střešních FV systémů s využitím nejmodernějších technologií, Ing. Roman Čada, VOTUM s.r.o.

11:30 Představení SAPI,Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI)  

12:00 Vývoj cen fotovoltaických komponent, Jaroslav Dorda, solarninovinky.cz

12:30 Změny v legislativě, Ing. Pavel Gebauer, Ministerstvo průmyslu a obchodu

13:00 Integrace solární techniky do střech

Seminář se věnuje pokročilým řešením integrace solárních fototermálních a fotovoltaických kolektorů do střech budov. 

Československá společnost pro solární energii, Ing.Tomáš Matuška,Ph.D.

13:00 Solární tepelné kolektory a jejich integrace do střech, Ing. Bořivoj Šourek

13:30 Integrace fotovoltaiky do střešních plášťů, Ing. Marek Ženka

14:00 Praktická integrace solárních kolektorů do střech – ukázky z realizací, Jiří Hrádek

14:30 Řešení střech s optickými rastry, Ing.Vladimír Jirka,CSc

15:00 Multifunkční kolektory pro integraci do budov (PV/T, kapalina-vzduch), Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Sál II

Dřevo - Dřevěné konstrukce - Dřevostavby

10:00 Materiály na bázi dřeva pro dřevěné konstrukce, Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Anna Kuklíková, Ph.D. 

10:45 Navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí, Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Anna Kuklíková, Ph.D. 

12:00 Návrh dřevostaveb – architektura a vazba na bezchybné technické řešení, Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., Ing. Arch. Pavel Horák 

13:00 Výrobky ze dřeva a na bázi dřeva – požadavky na stavbě, Ing. Jiří Ptáček, Ph.D.

14:00 Ochrana před bleskem a přepětím pro stavby a zařízení, Ing. Jiří Kutáč

 

Sobota 29. 1. 2011

 

Sál I

10:00 Desatero při výběru realizační firmy a nejčastější chyby ve střešním plášti, Jiří Vrňata, Cechmistr Cechu KPT

11:00 Optimalizace projektu rodinného domu. Jak postavit za stejné peníze až o třetinu úspornější rodinný dům, EkoWATT

12:00 Optimalizace fotovoltaických elektráren pro rodinné domy, Czech Nature Energy a.s.

Více podrobností a aktuální informace o veletrhu naleznete na www.strechy-praha.cz.

Zdroj:http://www.bydleni.cz/clanek/13-rocnik-veletrhu-Strechy-Praha-se-blizi